شرح وظایف دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت

* مدیریت و نظارت بر اجرایی سازی سیاست های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی استان.

* هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای فعالیتهای مربوط به فناوری اطلاعات در سطح استانداری و واحدهای تابعه براساس بخشنامه های ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح.

* هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی استان جهت ارتقای امنیت داده و اطلاعات.

* همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مباحث مرتبط با امنیت حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی.

* ارایه پیشنهاد سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوری اطلاعات.

* پیگیری برگزاری همایش ها و سمینارها در زمینه ارتقا و انتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری واحدهای ذیربط در استانداری و واحدهای تابعه.